VCA*
KIWA NEN 1090
☎ +31 (0)35 691 21 66
OUT METAAL

KIWA

Metaalbewerkingsbedrijf E. Out B.V.

Bevoegd tot het opstellen van een prestatieverklaring (DoP) en het verzorgen van een CE-markering op dragende constructies conform NEN-EN 1090.

Toelichting NEN-EN 1090

De laatste jaren is er vanuit Europese regelgeving veel aandacht voor de veiligheid van staal- en aluminiumconstructies. Ter verbetering van die veiligheid moeten alle dragende constructiedelen in Europa, geleverd vanaf 1 juli 2014, van een CE-markering zijn voorzien. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de NEN-EN 1090 mogen deze CE-markeringen aanbrengen.

Wat betekent de NEN-EN 1090 certificering?

De NEN-EN 1090 maakt deel uit van een hele reeks normen die zijn gemaakt om te voldoen aan de wetgeving voor bouwproducten, de Construction Products Regulations, kortweg CPR.
Deze Europese norm omschrijft hoe stalen- en aluminium constructieonderdelen gemaakt moeten worden en schrijft voor dat de werkwijze schriftelijk is vastgelegd in een ‘fabricage beheersing systeem’, kortweg FPC.

Wat zijn dragende constructiedelen?

Onder dragende eigenschappen wordt verstaan: “Onderdelen om te worden toegepast als belastingdragende delen van werken, ontworpen om mechanische weerstand en stabiliteit te bieden, met inbegrip van aspecten van duurzaamheid en bruikbaarheid, die direct, zoals geleverd, kunnen worden gebruikt of in een bouwwerk kunnen worden opgenomen.”

Is de NEN-EN 1090 vrijblijvend of niet?

De NEN-EN 1090 is zeker niet vrijblijvend. Op het moment dat een opdrachtgever gebruik maakt van een niet gecertificeerde draagconstructie, kan er (op termijn) sprake zijn van een onveilige situatie. Wanneer een niet gecertificeerde opdrachtnemer een CE-markering aanbrengt op een dragende constructie, is volgens de Nederlandse wetgeving sprake van een economisch delict.

Hoe weet ik of een constructieonderdeel dragende eigenschappen heeft?

Allereerst is de vaststelling of een constructie dragende eigenschappen heeft, niet altijd even duidelijk. In ieder geval gaat het om producten die in de hoofdberekening aangeduid zijn als ‘lastdragend’. Metaalbewerkingsbedrijf E. Out B.V. heeft op dit gebied een schat aan ervaring en kan u daarin, geheel vrijblijvend, van advies dienen. Enkele voorbeelden van dragende constructies zijn bordessen, portalen, trappen, hekken, enz.

Wat betekent de NEN-EN 1090 certificering voor uw organisatie?

Wanneer uw bedrijf constructiedelen laat produceren met dragende eigenschappen, is het verplicht gebruik te maken van een producent die gecertificeerd is voor het aanbrengen van een CE-markering. Hiervoor is het noodzakelijk om te werken volgens een gecertificeerd “Fabrieks Productie Beheerssysteem”. Zo mag er alleen gebruik worden gemaakt van gecertificeerde materialen, moet het bedrijf beschikken over gecertificeerde lassers en worden hoge eisen gesteld aan lastechnische aspecten. Bovendien moet het constructiewerk voorzien zijn van een constructieve sterkte berekening, werkplaatstekening en moeten de werkzaamheden worden verricht onder begeleiding van een speciaal voor dit doel opgeleide lascoördinator.

Meer weten?

Deze nieuwsbrief bevat slechts een beknopte uiteenzetting van de veranderingen binnen het constructiewerk. Wilt u meer weten, dan is Metaalbewerkingsbedrijf E. Out B.V. te allen tijde bereid u te voorzien van een vrijblijvend advies, tel: 035 – 691 21 66.